top of page

Sèrie: "Imatges esgotades" 2017

Una imatge val més que mil paraules. Un milió d'imatges val menys que mil paraules.

En un món saturat d'imatges, aquestes han quedat desactivades i ja no són eficients a alguns nivells de la comunicació visual.

 

Milions d'imatges ens impacten dia a dia a tots els artefactes digitals, imatges alienes i pròpies, informació global a través de vídeos, fotografies o imatges generades per diferents mitjans. ​

 

Quan veiem una imatge tenim un “Déjà Vu”, és segurament una cosa que ja vam veure abans, els nostres ulls veuen allò que ja van veure, hem perdut la possibilitat de veure per primera vegada. El poder evocador de la imatge només existeix avui en la mesura d'una convenció que ens remet a altres imatges evocadores. ​

 

Avui té sentit continuar generant imatges? i tot el seu desenvolupament. Actuar sobre les imatges existents, treballar sobre les ruïnes fent que l'espectador actuï com un antropòleg intentant reconstruir el significat de la imatge, cercant l'origen de la imatge.

 

Revista 1
Revista 8
Revista 7
Revista 2
Revista 3
Revista 5
Revista 6
Revista 4
bottom of page